Η El.Mar Olives ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Ι. Μαργαρίτη, βρίσκεται στους πρόποδες του Παρνασσού, στεγάζεται σε δύο ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης  10.000 τ.μ. και περικλείεται από τον αρχαιότερο παραδοσιακό ελαιώνα της Ελλάδος, τον ελαιώνα της Άμφισσας, ο οποίος αποτελεί μέρος του Δελφικού τοπίου.

Το 1989 άρχισε τα πρώτα της βήματα στο εμπόριο ελαιών στην εγχώρια αγορά. Αργότερα, έχοντας αποκτήσει εμπειρία, ξεκίνησε εξαγωγές, και κατόρθωσε να διεισδύσει στις δύσκολες και απαιτητικές αγορές της Αμερικής, της Ευρώπης και της Αυστραλίας.

Σήμερα το 90% της παραγωγής εξάγεται ενώ το υπόλοιπο 10% διοχετεύεται στην εγχώρια αγορά. Διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και σε συνδυασμό με το σεβασμό για την παράδοση μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα των προϊόντων της.
Στην κατεύθυνση αυτή, χρησιμοποιεί Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, το οποίο έχει αξιολογηθεί και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 852 /2004, καθώς και του προτύπου BS EN ISO 22000:2005 (Αριθμό Πιστοποιητικού: 7001112).
Σταδιακά, αναλαμβάνει η 2η γενιά, η οποία επικεντρώνεται στην επέκταση των εξαγωγών της εταιρείας και σε νέες αγορές όπως, οι Αραβικές χώρες.